rooting
29 آبان 1401 - 10:03

تعهد ۸۰ میلیارد تومانی خیرین مدرسه ساز در قزوین

مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان قزوین گفت: خیرین استان امسال ۸۰ میلیارد تومان تعهد کرده اند که تاکنون ۲۰ میلیارد تومان آن محقق شده است. بناوند مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان قزوین گفت: در سال گذشته از سوی خیرین بیش از ۴۰ میلیارد تومان برای ساخت مدرسه کمک شد و امسال پیش بینی می‌کنیم خیرین ۸۰ میلیارد تومان کمک کنند که تاکنون ۲۰ میلیارد تومان آن محقق شده است. بناوند افزود: حدود ۳۰ درصد مدارس استان توسط خیرین احداث می‌شود و امسال بیش از ۱۰۳ مدرسه با شش میلیارد تومان هزینه خیرین روکش آسفالت شده است. وی اظهارداشت: در حال حاضر شش مدرسه کانکسی داریم که ۱۰ دانش آموز دارند که با کمک خیرین امسال ۴ کلاس کانکسی برچیده خواهد شد. مدیرعامل مجمع خیرین مدرسه ساز استان یادآورشد: ۵۰۰ میلیون تومان برای ساخت سرویس بهداشتی مدارس و ۲۲ میلیارد تومان برای آسفالت فضا‌های آموزشی اختصاص خواهد یافت که تاکنون ۸ میلیارد تومان آن تامین شده است. بناوند گفت: با توافق واحد‌های صنعتی مقرر شده ۳۰ میلیارد تومان برای تجهیز مدارس استان هزینه شود که ۱۰ میلیارد تومان توسط خیرین اهدا شده است. وی اضافه کرد: در ناحیه یک آموزش و پرورش بیش از ۲۷۳ مدرسه فعال است که در حال حاضر ۱۰ مدرسه کمبود داریم و ۳۰ درصد مدارس نیازمند رنگ آمیزی، ۳۸ مدرسه نیازمند آسفالت، ۴۴ مدرسه نیازمند تعمیرات اساسی شوفاژخانه و ۱۰ مدرسه به دیوارکشی نیاز دارد. ناحیه یک آموزش و پرورش با ۸۲ هزار و ۵۶۵ دانش آموز، ۴۴۶۸ معلم، ۴۵۰ مدرسه و تعداد ۲۷۳ فضای آموزشی دارد. باشگاه خبرنگاران جوانقزوینقزوین
شناسه خبر: 867526